Dating pangalan ng komisyon sa wikang filipino

Rated 4.91/5 based on 734 customer reviews

Ito ang tunay na balintuna ng pagpapahalaga sa sariling wika sa isang bansang kinukubabawan ng neo-kolonyal na palisiyang pampulitika, pang-ekonomiya at pangkulutura ng Estados Unidos.Sa katunayan, masasalamin ang bigat ng kung anong mga institusyon ang nagtakda ng direksiyon sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, lalong-lalo na ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na naging kontrobersiyal kamakailan dahil sa paggigiit nito ng pagpapalit ng pangalan ng bansa mula Pilipinas tungong Filipinas.Matapos ang mahigit isang dekada, marami ang nagtataka: bakit sa bansang nagdiriwang ng buwan ng wika, napakalaki pa rin ang pagkiling sa kolonyal at imperyalistang wikang Ingles?At sa paggunita ng Buwan ng Wika, imperatibong balikan hindi lamang ang halaga ng sarili’t katutubong mga wika para sa pambansang kaunlaran.Sa dami ng mga wika ng Pilipinas kung saan 70 bahagdan ay hindi na nagagamit, marapat lamang na suriin ang hakbang ng KWF na kung bakit sa lahat ng mga wika sa bansa, ang “wikang matuwid” ang sinentro ng KWF sa nakaraang Buwan ng Wika.Wika at nasyonalismo Bilang isang bansang lulan ng maraming wika, isang malaking pagsubok ang paglinang sa napiling pambansang wika na magbubuklod-buklod sa pangkalahatang kultura, kamalayan at esensiya ng lahat ng wikang nakapaloob sa bansa.

Ang konseho ng KWF ay binubuo ng mga iskolar ng wika na, sa iilang bilang lamang, ay ang kabuuang nagpapasya sa magiging imahen ng pambansang wika.

Ang mga kultural na produkto o instrumento, tulad ng wika at ng mga institusyong pangwika, ay kinakasangkapan ng estado o naghaharing sistema upang padaluyin rito ang reaksyonaryong ideolohiya nito.

Bilang isang ahensiya ng gobyerno at bilang pangkulturang ISA, nakasilid sa lilim ng Malacanang complex ang direksyon ng KWF.

Pagdating ng wika sa kamalayan ng tao ay may bitbit na kahulugan at pakikiisa sa isang lipunang kapwa tagasalita ng parehong wika.

Kung may kapangyarihang sumakop sa kamalayan ng wika, kasama rin ang lipunang tagasalita nitong mapapailalim sa kapangyarihang iyon.

Leave a Reply